Armoedefonds

Armoedefonds

Er zijn in Nederland ruim 1 miljoen mensen die dagelijks de gevolgen van armoede ondervinden. Samen verzachten we de gevolgen van armoede en zetten we ons in om armoede in Nederland te stoppen! Veel mensen met financiële problemen zijn afhankelijk van de hulp van lokale hulporganisaties en initiatieven.

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier armoede. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar een grote kans op ernstige armoede hebben. De armoede uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs.

Stichting Armoedefonds zet zich dagelijks in om te zorgen dat vrijwilligers van lokale hulporganisaties en initiatieven hun werk kunnen voortzetten.

Stichting Armoedefonds geeft steun aan lokale hulporganisaties in Nederland door middel van geld, producten en kennis.